Project Description

Huis De Pinto

Culturele projecten / Fondsenwerving

Cultureel & Literair Centrum Huis De Pinto is een community based initiatief in een historisch pand in de Nieuwmarktbuurt. Als één van de initiatiefnemers heb ik gedurende twee jaar met een klein team de oprichting gecoördineerd. Dit behelsde een gevarieerd scala van activiteiten, waaronder het ontwerpen en uitvoeren van het inrichtingsplan, opzetten van het verhuur- en publiciteitsbeleid en een vriendenteam, het werven van fondsen, initiëren van diverse culturele activiteiten en communiceren met betrokken overheden. Recent richten mijn activiteiten zich met name zich op samenstellen van culturele programma’s en tentoonstellingen.

Huis De Pinto

Culturele projecten / Fondsenwerving

Cultureel & Literair Centrum Huis De Pinto is een community based initiatief in een historisch pand in de Nieuwmarktbuurt. Als één van de initiatiefnemers heb ik gedurende twee jaar binnen een klein team de oprichtingsfase gecoördineerd. Dit behelsde een gevarieerd scala van activiteiten, zoals het ontwerpen en uitvoeren van het inrichtingsplan, opzetten van het verhuur- en publiciteitsbeleid en een vriendenteam, het werven van fondsen, aansturen van grafisch ontwerpers, initiëren van diverse culturele activiteiten, organiseren van samenwerking met andere culturele organisaties en het communiceren met betrokken overheden.

Nu de oprichtingsfase achter de rug is, richten mijn activiteiten hier zich met name op het coördineren en samenstellen en van het culturele programma. Daaronder vallen kunstprojecten, tentoonstellingen, lezingen en muzikale performances.